Anime Menu

Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Hệ thống Thể lực

2017-05-24 12:42:28

Thể lực

Thể lực là một phần cốt yếu trong Naruto Đại Chiến, để vượt ải / tham gia các hoạt động trong game, bạn cần có thể lực.

Tùy vào hoạt động mà bạn tham gia, sẽ phải tiêu tốn một lượng thể lực nhất định.

  • Săn Bắt và Thí Luyện, tiêu hao Thể lực.
  • Cốt truyện thường tiêu hao 6 thể lực,
  • Ải cốt truyện tinh anh sẽ tiêu hao 10 thể lực,
  • Ải cốt truyện anh hùng sẽ tiêu hao 15 thể lực.

 

Thể lực được hiển thị trong giao diện chính của game theo cú pháp: [số thể lực đang có] / [số thể lực giới hạn]

Mỗi 5 phút bạn được hồi 1 thể lực. Giới hạn thể lực khi vừa bắt đầu game là 60, lên 1 cấp chiến đội bạn sẽ tăng 1 giới hạn thể lực.

 

Khi số thể lực hiện có vượt quá giới hạn thể lực, bạn sẽ không được hồi thể lực mỗi 5 phút nữa, do đó hãy cố  gắng tiêu thể lực một cách hiệu quả nhất.

Mỗi ngày hệ thống sẽ tặng 60 thể lực vào lúc 12:00 – 14:00 và 18:00 – 20:00.

Bạn có thể mua thể lực bằng kim cương, chỉ cần chạm vào nút dấu . Giá mua thể lực sẽ lũy tiến theo số lần mua. Số lần giới hạn mua thể lực phụ thuộc cấp vip của bạn.

Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra giờ hệ thống cũng như các thông tin về thể lực đang có bằng cách chạm vào bảng hiển thị thể lực.

 

Tin liên quan