Học Viện Ninja
Hệ thống thành tựu Quay lại

Hệ thống thành tựu sẽ trao thưởng mỗi khi các bạn đạt được một cột mốc nào đó khi chơi như: Vượt được ải khó, thu thập được thêm ninja, tiến cấp thêm ninja, thăng cấp chiến đội v.v… Các phần thưởng được trao đều là kim cương với số lượng khác nhau tùy vào độ khó của cột mốc mà bạn đạt được.

Để nhận thưởng từ thành tựu bạn nhấn chọn vào thành tựu đã hoàn thành.

Hệ thống thành tựu được chia thành 3 nhóm chính:

1 Thưởng kim cương khi bạn vượt ải lần đầu.

-Vượt ải thường được tặng 5kc

-Vượt ải tinh anh được tặng 10kc

-Vượt ải anh hùng được tặng 15kc

2. Thưởng kim cương khi bạn tăng bậc ninja hoặc thu thập thêm ninja.

-Mỗi thành tựu tăng bậc sẽ tặng 10kc

-Mỗi khi thu nhận ninja mới sẽ tặng 10kc

3. Khi chiến đội đạt đến cấp quy định sẽ được nhận thưởng.

-Mỗi mốc thành tựu cấp chiến đội sẽ tặng 10kc

Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.