Học Viện Ninja
Vĩ Thú Quay lại

Vĩ Thú là con đường quan trọng để tăng sức mạnh ninja, trở thành Jinchuuriki.

 vithu1

 

Bấm vào tượng thập vĩ, sẽ mở giao diện hệ thống Vĩ Thú.

 

  • Bấm vào khung hình để chọn ninja mà bạn muốn để nuôi dưỡng Vĩ Thú. Lưu ý là nuôi Vĩ Thú cần tốn hồn ninja, nên trước đó nhớ thu thập nhiều hồn ninja nhé. Khi thu thập đủ số hồn yêu cầu bạn sẽ có thể giải ấn được vĩ thú.
  • Tổng cộng có 9 vĩ thú từ Nhất Vĩ đến Cửu Vĩ, cần tốn hồn ninja để giải ấn vĩ thú theo thứ tự từ 1 -> 9.
  • Các chỉ số mà vĩ thú cường hóa cho ninja sẽ tăng theo số sao của vĩ thú3

Sau khi giải ấn, bạn đã có thể nuôi vĩ thú và cường hóa cho ninja.s55

  1. Số sao của vĩ thú, khi vĩ thú đã được 10 sao bạn sẽ được giải ấn vĩ thú cấp kế tiếp.
  2. EXP của vĩ thú, sẽ tăng lên khi bạn cho vĩ thú ăn. Khi EXP vượt ống, bạn sẽ tăng được 1 sao cho vĩ thú
  3. Các loại thức ăn cho vĩ thú, gồm có xương thú sẽ tăng nhiều exp, nếu thiếu xương thú bạn có thể dùng nhẫn thuật để tăng EXP cho vĩ thú, nhưng hiệu quả sẽ không cao.

Ngoài ra trong giao diện ninja, nhấn chọn nút Vĩ Thú sẽ mở nhanh hệ thống Vĩ Thú, rất thuận tiện.s6

 

Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.