Học Viện Ninja
Nhiệm vụ hằng ngày Quay lại

Nhiệm vụ hằng ngày

Nhiệm vụ mỗi ngày có thể nhận lượng lớn EXP đội, là cách tăng cấp đội nhanh nhất, mỗi ngày vào game bạn nên làm ngay.

Nhiệm vụ mỗi ngày, phần thưởng lớn nhất là EXP đội, cũng bao gồm một số phần thưởng khác như vàng, sổ EXP ninja và thể lực.

 

Mỗi ngày bạn có thể nhận miễn phí thể lực 2 lần, nhận trong giao diện nhiệm vụ.

Để tiện lợi, bạn nhấn chọn nút “Đi đến” để chuyển nhanh sang giao diện thực hiện nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ chỉ xuất hiện khi bạn mở được tính năng tương ứng. Ví dụ cấp 14 mở đấu trường, những nhiệm vụ tương ứng của đấu trường chỉ mở khi bạn đạt cấp 14.

Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.