Học Viện Ninja
Học Viện Ninja Quay lại

Học viên Ninja là nới chuyên tu bí thuật để có thể nâng sức mạnh cho nhân vật.

Học viện Ninja có 3 khu chính: 

  • Huấn Luyện: Là nơi luyện bí kíp, tùy vào người huấn luyện mà sẽ có những bí kíp khác nhau.
  • Khảm Bí Kíp: Là nơi trang bị bí kíp cho từng nhân vật. 
  • Ghép Bí Kíp: Là nơi tăng cấp độ cho bí kíp bằng cách hấp thụ các bí kíp khác.

 

I. Huấn Luyện: 

Huấn luyện bao gồm 5 tầng tương ứng với các học phí: 10,000 - 20,000 - 40,000 - 100,000 - 150,000 (vàng)

 

II. Khảm Bí Kíp:

Có tổng cộng 12 loại bí kíp cấp cao tương ứng như sau.

III. Tăng cấp bí kíp:

Bí kíp có thể hấp thụ bí kíp khác để tăng exp, tăng cấp và tăng sức mạnh tương ứng.

Cấp càng cào, Bí kíp càng mạnh.

Thâm ý nhẫn thuật đóng 1 vai trò quan trọng trong tăng cấp cho bí kíp.

Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.