Học Viện Ninja
Hệ thống túi đồ Quay lại

Từ giao diện thông tin, các bạn có thể vào xem tất cả các trang bị của mình ở mục Túi trang bị. Túi trang bị gồm 6 mục để tiện lọc ra các trang bị cần thiết.

Toàn bộ: Xem tất cả trang bị đang có.

Hồn: Xem số hồn ninja đang có, bạn có thể bán hồn các ninja không dùng đến

Thuật: Xem các bí kíp nhẫn thuật đang có.

Vĩ thú: Xem số các mảnh xương thú để nuôi vĩ thú.

Tiêu hao: Xem các vật dụng tiêu hao: Sách EXP gồm: Thiên Đường, Động Lực, Chiến Thuật; các miếng da đổi vàng v.v…

Mảnh: Xem các mảnh ghép bí kíp nhẫn thuật đang có. Bạn có thể tiến hành ghép thành trang bị ngay tại đây.

Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.