Học Viện Ninja
HD tham gia Quay lại

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, chúa công đăng nhập vào game và trải nghiệm.

 

 

 

Sau khi đăng nhập thành công vui lòng lựa chọn máy chủ

 

Tạo nhân vật và bắt đầu trải nghiệm thế giới Học viện Ninja

 

 

Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.